23rd Antalya Table Tennis Tournament (MD30-39)
28.09.2017
Grup 1 ..... 28.09.2017 ... 12:00 .... Masa:3
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1266_Mohammad Golmohammadi-270_Sergey Saveliev ██ 3-1 3-1 - | 2 0 4 1
2788_Oleksandr Kuzin-881_Dimitry Bogatov 1-3 ██ 3-0 - | 1 1 3 2
3521_Viktor Tiunov-474_Alexander Bushuev(Rus) 1-3 0-3 ██ - | 0 2 2 3

Grup 2 ..... 28.09.2017 ... 12:00 .... Masa:9
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1514_Berkem Ertem-675_İbrahim Eke ██ 3-0 h-0 - | 2 0 4 1
2283_Andrey Ushakov-536_Aleksei Korliakov(Rus) 0-3 ██ h-0 - | 1 1 3 2
3857_Sarmad Duraid-852_Bashdar Sarbast Anwar(Irq) 0-h 0-h ██ - | 0 2 0 4

Grup 3 ..... 28.09.2017 ... 11:20 .... Masa:14
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1264_Ahad Farshi Akbariye-265_Mohammad Samadabadi(Irn) ██ 3-1 h-0 h-0 | 3 0 6 1
2393_Ramazan Kuru-779_Velihan Çayhan(TAn) 1-3 ██ h-0 h-0 | 2 1 5 2
3854_Karzan Mohammed Late-851_Abdulsalam Ahmed Mo(Irq) 0-h 0-h ██ h-0 | 1 2 2 3
4777_Igor Cioclea-870_Farhad Gholipour 0-h 0-h 0-h ██ | 0 3 0 4

Grup 4 ..... 28.09.2017 ... 11:40 .... Masa:13
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1189_Ali Soltani Mookhar-745_Lauri Laane ██ 3-2 3-0 3-0 | 3 0 6 1
2437_Oleksandr Ukrainskiy-307_Oleksii Kaulik(Ukr) 2-3 ██ 3-2 3-1 | 2 1 5 2
3702_Oleg Furman-876_Sergei Demidov(Rus) 0-3 2-3 ██ 3-1 | 1 2 4 3
4432_Stepan Gankov-778_Maxim Nekrasov(Rus) 0-3 1-3 1-3 ██ | 0 3 3 4